POLITYKA PRYWANOŚCI I REGULAMIN STRONY BESTAR.COM.PL

§1

Serwis internetowy bestar.com.pl udostępniony Użytkownikowi pod adresem URL www.bestar.com.pl, którego właścicielem i administratorem jest FEN Sp. z o.o.

Administrator – FEN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 50, 60-354 Poznań, KRS 0000161217, NIP 7792200154, REGON 634472521, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika.

§2 Informacje jakie zbieramy

-     Dostarczone przez Ciebie

Zbieramy następujące informacje o Klientach, którzy złożyli zamówienie lub zarejestrowali konto:

-     Imię i nazwisko;

-     Adres e-mail;

-     Numer telefonu;

-     Adres dostawy;

-     Dane bilingowe.

Te dane są wymagane, aby przeprowadzić płatność oraz zrealizować zamówienie. Te dane dostarczasz bestar.com.pl, gdy składasz zamówienie online lub telefonicznie.

-     Zebrane automatycznie

Niektóre informacje są zbierane i przechowywane automatycznie, gdy przeglądasz naszą stronę, np. IP komputera, z którego korzystasz. Służy to ochronie i pozyskiwaniu informacji dla celów marketingowych. Szczegóły na temat innych informacji zbieranych automatycznie znajdziesz w naszej polityce cookies poniżej, w tym jak wyłączyć tę funkcję.

§3 Jak korzystamy z tych informacji

Używamy Twoich danych do:

Realizacji Twojego zamówienia – na przykład musimy przekazać adres dostawy firmie kurierskiej lub podać Twoje imię, gdy zamówisz usługę grawerską.

Twój numer telefonu jest konieczny do zrealizowania dostawy Twojego zamówienia, ale także pomaga w szybkim kontakcie w przypadku nagłych sytuacji, np. braku zamówionego towaru – możemy wtedy zadzwonić z inną propozycją

Zapewnienia lepszych usług

Newsletter – okresowo wysyłane wiadomości na adres e-mail zawierające informacje o nowościach, wydarzeniach itp. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdej chwili

Marketing – możesz otrzymywać informacje o promocjach, jeśli wyrazisz zgodę. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Badania

§4 Z kim dzielimy się tymi informacjami

Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie, może być konieczne, abyśmy przekazali niezbędną część Twoich danych innym podmiotom. Przykłady poniżej:

Firma grawerska

Firma kurierska

Platformy płatnicze

Serwisy social media

Ponadto Twoje dane mogą zostać udostępnione urzędom, jeśli wymagać tego będzie prawo.

§5 Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do chwili, gdy zażądasz ich usunięcia. Jednak nie zawsze będzie to możliwe od razu. Jeśli kupiłeś u nas jakiś produkt, musimy przechowywać Twoje dane przez pięć lat – wymagają od nas tego przepisy skarbowe.

§Co to są pliki cookies.

Pliki cookies używane są codziennie na milionach stron internetowych. Sprawiają, że oddziaływania między klientami a serwisami internetowymi są szybsze i łatwiejsze. Pliki cookies nie mają możliwości dostępu do Twoich danych na dysku i nie są w stanie ściągnąć żadnych wrażliwych informacji z Twojego urządzenia.

bestar.com.pl korzysta z technologii cookies, aby dostosować stronę internetową do Twoich potrzeb.

Rozróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

- cookies wewnętrzne – pliki zapisywane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez platformę serwisu

- cookies zewnętrzne – pliki zapisywane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy serwisów zewnętrznych

- cookies sesyjne – pliki zapisywane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji (wylogowaniu się ze strony lub zamknięciu przeglądarki), pliki są usuwane z urządzenia użytkownika

- cookies trwałe – pliki zapisywane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików cookies po zakończeniu sesji urządzenia.

§7 Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Ułatwianie i usprawnianie korzystania ze strony internetowej, np. śledzenie co dodałeś do koszyka i zapamiętywanie tego, gdy do nas powrócisz, a wcześniej nie sfinalizowałeś zakupów. Administrator może zapisać Twoje ustawienia strony, abyś w przyszłości nie musiał dopasowywać ich od nowa. Poza tym administrator i serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies, aby zbierać informacje w celach statystycznych – np. liczba odwiedzin, statystyki zachować użytkowników. Te dane są zbierane po to, aby polepszać funkcjonowanie serwisu oraz aby wspierać usługi społecznościowe.

§8 Usuwanie plików cookies.

Odwiedzają bestar.com.pl przez wyszukiwarkę z włączoną akceptacją plików cookies, dajesz nam znać, że zgadasz się, abyśmy z technologii cookies korzystali. Większość wyszukiwarek ma tę funkcję włączoną, ale możesz ją wyłączyć w dowolnym czasie. Instrukcja jak tę funkcję wyłączyć znajdziesz w menu ‘pomoc’ swojej przeglądarki.

Bez plików cookies przeglądanie stron i dokonywanie zakupów może nie być tak wygodne jak dotąd.

§9 Prawo do informacji i usunięcia danych.

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o przechowywanych danych na Twój temat. Masz również prawo żądać zmiany, zablokowania lub usunięcia danych. Możesz też dane poprawić lub uzupełnić. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. W powyższych sprawach prosimy o kontakt office@bestar.com.pl

§10

bestar.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, jeśli będzie tego wymagało prawo, warunki techniczne lub chęć poprawy standardów obsługi. Zmiany w polityce prywatności będą zawsze publikowane na tej stronie. Zmiany wchodzą w życie z momentem publikacji.

§11 Dane kontaktowe

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy odnośnie Twoich danych przechowywanych przez nas, prosimy o kontakt office@bestar.com.pl 660466627Regulamin:
§ 1

Właścicielem strony www.bestar.com.pl [strona internetowa] jest Fen Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS 000161217, o Numerze Identyfikacji Państwowej 779-22-00-154, oraz REGON 6344725ups21, z siedzibą przy ulicy Marcelińskiej 50, 60 – 354 Poznań. [właściciel]
Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§ 2

Postanowienia ogólne

Operatorem strony internetowej www.bestar.com.pl jest właściciel.
Przeznaczenie strony: informacja o nowościach produktowych właściciela, informacja o konkursach prowadzonych przez właściciela.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3

Odpowiedzialność za treść

Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

§ 4

Prawa autorskie

Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.


§ 6

Wskazówki techniczne

Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 7

Ochrona prywatności

Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail office[at]bestar.com.pl

§ 8

Postanowienia końcowe

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres office[at]bestar.com.pl
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.


 
 
Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 8793430

Copyright © 2013 Bestar. All rights reserved. Regulamin i polityka prywatności

System reklamy Test